top of page

Privacyverklaring Zeilschool Midden-Nederland Loosdrecht

Zeilschool Midden Nederland Loosdrecht (ZMN Loosdrecht) hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers van deze website.

Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze acties, producten en/of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, NAW-gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om de overeenkomst uit te voeren.

 

Voor welke doeleinden verwerkt ZMN Loosdrecht uw gegevens?

ZMN Loosdrecht streeft ernaar om de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van klanten. De door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam, e-mailadres worden door ons verwerkt zodat ZMN Loosdrecht in staat is om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

 

Foto's
Tijdens uw verblijf kan ZMN Loosdrecht foto's maken van activiteiten onder leiding van ZMN Loosdrecht voor promotiedoeleinden. Zeilschoolcursisten stemmen daarmee in bij hun inschrijving. Aan overige gasten vragen wij toestemming per groep of individu.

 

Bescherming van gegevens
ZMN Loosdrecht doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens.

Links

www.zmnloosdrecht.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat ZMN Loosdrecht niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

DISCLAIMER

Definities

de eigenaar: de eigenaar van de website;

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Gebruik van de site van ZMN Loosdrecht is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

Informatie op de website

De informatie op deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook wordt getracht de informatie actueel te houden. ZMN Loosdrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Wij stellen het zeer op prijs dat u bij twijfel ons informeert. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

COPYRIGHT

De bezoeker is slechts bevoegd de ZMN Loosdrecht website en de daarvan afkomstige informatie te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden en eventueel voor eigen gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZMN Loosdrecht, een koppeling maken tussen de ZMN Loosdrecht website en enige andere website, (meta) zoekmachine of computernetwerk.
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de ZMN Loosdrecht website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij ZMN Loosdrecht. Dit houdt in dat er niets aan de ZMN Loosdrecht website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik zonder toestemming van ZMN Loosdrecht niet is toegestaan.

bottom of page